Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å gjennomføre en utredning for E6 fra to til fire felt på strekningen Moelv-Trondheim

Datert: 06.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Statens vegvesen har utredet konsekvensene for utvidelse av dagens E6 fra to til fire felt på strekningen Gardermoen - Moelv.

Vil statsråden medvirke til at det gjennomføres en lignende utredning for E6 fra to til fire felt på strekningen Moelv - Trondheim?


Les hele debatten