Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til olje- og energiministeren

Om korleis vi kan få eit kraftselskap i Noreg som kan ta opp konkurransen med dei nordiske, når myndigheita hindrar Statkraft i å ekspandere

Datert: 06.05.2003
Fremsatt av: Tore Nordtun (A)
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 14.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Statkraft er pålagt å selja eigardelar som følje av erverv selskapet har gjort. Pålegg om sal er gjort ut frå storleik og konkurranse, sjølv om Statkraft er det tredje største i den nordiske marknaden. Både Vattenfall og Fortum er større. Dei har òg større del av svensk og finsk produksjonskapasitet enn det Statkraft har i Noreg.

Korleis meiner statsråden vi kan få eit kraftselskap i Noreg som kan ta opp konkurransen med dei nordiske, når myndigheta hindrar Statkraft i å ekspandere?


Les hele debatten