Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeriministeren

Om å foreta en ny vurdering for å beholde oljeverndepot på Fedje i Hordaland, på bakgrunn av tankbåttrafikken og miljøkonsekvensene av en eventuell ulykke

Datert: 06.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Departementet har etter det jeg kjenner til sluttet seg til forslag om å flytte eksisterende oljeverndepot fra Fedje i Hordaland til Florø. Årlig er det ca. 2 500 anløp til oljeraffineriet på Mongstad, Europas nest største oljehavn. Flyttingen er mot enstemmige råd fra berørte kommuner og fra fylkesutvalget i Hordaland.

På bakgrunn av den store tankbåttrafikken og de enorme miljøkonsekvensene for Hordalands skjærgård av en eventuell ulykke, vil statsråden foreta en ny vurdering for å beholde oljeverndepot på Fedje?


Les hele debatten