Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om utviklingsplanane for Stavanger lufthamn

Datert: 07.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Trafikkmengda ved Stavanger lufthamn, Sola, aukar igjen og overgår nå langt terminalkapasiteten ved flyplassen.

Kan statsråden gjera greie for utviklingsplanane for flyplassen, og her medrekna kva planar det er for framdrift av denne utviklinga?


Les hele debatten