Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til miljøvernministeren

Datert: 24.04.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): O. Mustad & Søn AS har fått pålegg om å skifte kjemikalier i forbindelse med overflatebehandling av fiskekroker. Preparatet de i dag bruker på dispensasjon ble forbudt 1. januar 2002. Bedriften har testet ut andre kjemikalier, men har så langt ikke fått verifisert at det fungerer tilfredsstillende og har søkt SFT om en forlengelse av dispensasjonen som utgår 1. januar 2004.

Vil initiativ tas slik at fristen kan forlenges og gi bedriften tid til å finne akseptable kjemikalier til overflatebehandling av fiskekroker?


Les hele debatten