Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om tiltak for å unngå en eksplosjonsartet utvikling i strømprisen og fare for utkobling og rasjonering som resultat av lite nedbør

Datert: 08.05.2003
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 14.05.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge KraftNytt 7. mai i år var den norske og svenske magasinfyllingen 18,7 TWh mindre enn normalt i uke 19. Selv om man har sett en liten forbedring de siste uker, er situasjonen alt annet enn tilfredsstillende. Uten store mengder nedbør i de kommende måneder, vil man kunne oppleve en vinter med enda større problemer enn de vi hadde sist vinter, med en eksplosjonsartet utvikling i strømprisen og fare for utkobling og rasjonering.

Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for å få kontroll med situasjonen?


Les hele debatten