Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å sikre fremtiden for Krigsinvalidehjemmet Bæreia på Kongsvinger, som sliter økonomisk

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Krigsinvalidehjemmet Bæreia på Kongsvinger sliter økonomisk, og har dermed en noe usikker fremtid.

Ser statsråden at hun alene, eventuelt sammen med andre departement, kan bidra til at dette viktige stedet for våre krigsinvalide kan se lysere på fremtiden, og dermed sikre at de som har behov for et slikt sted etter en innsats for fedrelandet kan få være der etter deres ønske og behov?


Les hele debatten