Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til helseministeren

Om at Helse Øst trekker ut to fagstillinger ved Aktivitetshuset i Asker for personer med psykiatriske lidelser pga. dårlig økonomi, og hvorvidt det er riktig å nedprioritere et slikt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I Asker kommune ble det i 1995 startet et aktivitetshus for personer med psykiatriske lidelser, i samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Blakstad sykehus har hatt to fagstillinger ved huset som har fungert meget godt mot brukerne og som veiledere for andre ansatte. Helse Øst har gjort vedtak om å trekke disse stillingene ut av Aktivitetshuset pga. dårlig økonomi.

Mener statsråden det er riktig å nedprioritere et slikt velfungerende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærkommunen?


Les hele debatten