Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til fiskeriministeren

Om hvilken strategi statsråden har for å snu den negative utviklingen i fiskeindustrien

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): For 5 år siden fantes det 60 filetanlegg i Nord-Norge. I dag er det 10 anlegg igjen. Inntil i fjor var det registrert 33 fiskeriindustrianlegg i Finnmark, nå er drifta stanset ved 14 av disse. Denne dramatiske avskallingen i fiskeindustrien rammer de små samfunnene langs kysten ekstra hardt.

Hvilken strategi har statsråden, på kort og på lang sikt, for å snu denne negative utviklingen?


Les hele debatten