Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt Universitetet i Oslos vedtak om en flat obligatorisk kopiavgift pr. student strider mot departementets retningslinjer om at studentene kun skal betale for reelle ytelser

Datert: 08.05.2003
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 14.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): På skriftlig spørsmål fra undertegnede den 6. desember 2002 om kopiavgift ved Universitetet i Oslo, svarte statsråden at "Prinsippet om at studentene kun skal betale for reelle ytelser gjelder fremdeles. Da kopibehovet for de ulike studentgruppene ved en institusjon kan variere, må kopiavgiften tilpasses deretter". Den 25. mars i år vedtok Kollegiet ved universitetet likevel en flat obligatorisk kopiavgift på 400 kr pr. student.

Strider ikke dette da både mot statsrådens svar og departementets egne retningslinjer?


Les hele debatten