Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til fiskeriministeren

Om en rapport som slår fast at store verdier av oppfisket kvantum kastes over bord av fiskere, og hva statsråden vil gjøre med problematikken

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Havforskningsinstituttet PINRO i Murmansk slår fast i nye rapporter at store verdier tilsvarende 2 pst. av oppfisket kvantum kastes over bord av russiske fiskere. Det slås fast at også norske fiskere kaster store verdier. Utfordringene i fiskerinæringa er store, med konkurser og en økende arbeidsledighet. En større grad av utnyttelse av den totale kvoten ville bidratt positivt. For eksempel Island har en utnyttelsesgrad på torsken på 95 pst.

Hva vil statsråden gjøre med denne problematikken?


Les hele debatten