Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å hjelpe de med et registrert boligbehov i Stjørdal kommune

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Stjørdal kommune har et registrert boligbehov for enslige, enslige forsørgere og unge barnefamilier og har inngått et samarbeid med boligbyggelaget om å bygge 12 leiligheter med nøktern standard til en rimelig pris. Av 18 søkere sitter boligbyggelaget igjen med kun 3 kontakter. De resterende søkerne må takke nei fordi de ikke får lån hverken i Husbanken, pga. endrede regler, eller lån i det private markedet.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe disse gruppene med å skaffe seg bolig?


Les hele debatten