Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om å sikre at Nutrecos løfter ved overtagelsen av Hydro Seafood, bl.a. om tryggere arbeidsplasser langs kysten, blir innfridd

Datert: 12.05.2003
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 21.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Utenlandsk overtagelse av Hydro Seafood ble i 2000 behandlet og akseptert etter lov om erverv. Marine Harvest har lagt ned hjørnesteinsbedriften i Osen, og det fryktes for at 150 arbeidsplasser kan forsvinne på Frøya. Eiere med lokal tilknytning har ikke i samme grad møtt motgangen med nedlegging og utflagging.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Nutrecos' løfter ved overtagelsen bl.a. om tryggere arbeidsplasser langs kysten, blir innfridd?


Les hele debatten