Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om å flytte Forsvarets regnskapsadministrasjon til Harstad for å oppnå en driftsmessig samlokaliseringseffekt mellom lønns- og regnskapsadministrasjonen

Datert: 13.05.2003
Fremsatt av: Per-Willy Amundsen (FrP)
Besvart: 21.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ved behandlingen av St.prp. nr. 45 for 2000-2001 om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, ble det vedtatt at lønnsadministrasjonen samles og lokaliseres til Harstad.

Har statsråden vurdert å flytte Forsvarets regnskapsadministrasjon til Harstad for mulig å oppnå en driftsmessig samlokaliseringseffekt mellom lønn- og regnskapsadministrasjonen?


Les hele debatten