Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Datert: 07.05.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): NVE har lagt frem prognoser som viser at kraftunderskuddet i årene fremover vil øke. Olje- og energiministeren sa i spørretimen 7. mai d.å. at "Når det gjelder sist vinter, er det selvfølgelig slik at et gasskraftverk, selv om det er konvensjonelt, gir mindre utslipp enn et kullkraftverk, men det er på kort sikt".

Hvorfor går statsråden på tvers av fagkompetansen i Norge, og hva legger statsråden til grunn når han konkluderer med at gasskraftverk bare vil redusere utslippene på kort sikt?


Les hele debatten