Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.05.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): BrukerForeningen i Tønsberg, interesseorganisasjon for stoffbrukere, har pr. dags dato ikke fått utbetalt sin driftsstøtte som Stortinget har bevilget, og arbeidet ligger derfor nå nede. Sosial- og helsedirektoratet som er ansvarlig for utbetalingene, svarer ikke på brev fra Stortinget.

Vil statsråden nå omgående rydde opp i dette forholdet?


Les hele debatten