Spørretimespørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til miljøvernministeren

Om at Miljøverndepartementet etter innsigelse fra fylkeslandbruksstyret mot omgjøring av tre områder til boligformål ikke har godkjent arealplanen for Sandefjord kommune

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Til arealplanen for Sandefjord kommune har fylkeslandbruksstyret reist innsigelse mot omdisponering av 3 områder til boligformål. Miljøverndepartementet har av den grunn ikke godkjent planen. Etter lokal vurdering, både administrativt og politisk, er disse områdene nødvendige for å imøtekomme sterke statlige anmodninger om bygging av omsorgsboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter. Dette er lagt inn i vedtatt omsorgsplan.

Vil statsråden ta sin avgjørelse opp til ny vurdering?


Les hele debatten