Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 15.05.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I 2001 ble Maridalen vernet som et landskapsvernområde. Blant verneverdiene som spesielt ble trukket fram var kulturlandskapet rundt de gamle gårdene i dalen. Kulturlandskap må holdes i hevd, og uten aktiv skjøtsel forringes verneverdiene. Maridalens Venner har utarbeidet forslag til skjøtselsplan for Maridalen, men mangler midler til å gjennomføre den.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at verneverdiene i landskapsvernområdet i Maridalen forringes?


Les hele debatten