Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Datert: 15.05.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Staten har gitt seg selv mange særfordeler når det gjelder å kreve inn penger. Blant annet opererer staten med høyere forsinkelsesgebyrer enn private når det gjelder innkreving av studielån, TV-lisens og årsavgift for bil. I tillegg til dette kan staten nå trekke ubetalt årsavgift for bil og lisensavgift direkte av lønnsinntekten. Dette betyr at staten sine krav i mange tilfeller blir dekket før eldre private krav.

Synes statsråden det er fornuftig å stadig gi staten flere særordninger for innkreving av penger?


Les hele debatten