Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til fiskeriministeren

Om å få på plass slepebåtkapasiteten i nordområdene, på bakgrunn av økende oljefrakt fra Russland langs norskekysten

Datert: 15.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Skipstrafikken til og fra Nordvest-Russland langs norskekysten er sterkt økende, særlig knyttet til frakt av olje fra Russland. Det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på båtene, og det fremgikk av NRK Brennpunkt 13. mai d.å., at det har vært registrert flere potensielt farlige situasjoner. Det er nå viktig å få på plass slepebåtkapasitet i nordområdene så raskt som mulig.

Hva vil Regjeringen gjøre med dette?


Les hele debatten