Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om motsetning mellom fengselsvesenets regler og behandlingsinstitusjonens pedagogiske og terapeutiske retningslinjer ved soning etter fengselslovens § 12

Datert: 23.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Til tross for retningslinjer om soning etter fengselsloven § 12 og vedlegg til rundskriv Fst 14/93 fra fengselsstyret, oppstår det motsetning mellom fengselsvesenets regler og institusjonens pedagogiske og terapeutiske retningslinjer.

Vil justisministeren bekrefte at behandlingsinstitusjonens faglige og klienttilpassede opplegg skal gjelde så lenge personen soner etter § 12, og de regler som gjelder for fengselet ikke følger med personen til behandlingsinstitusjon?


Les hele debatten