Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Om å bedre rettssikkerheten for brannlidte, i lys av politiets manglende brannetterforskningskompetanse og forsikringsselskapers framgangsmåte ved avhør

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): I programmet TV2 hjelper deg 29. januar 1998 kom det fram eksempel på politiets manglende kompetanse når det gjelder etterforskning av brann. I denne saken ble det også påvist at forsikringsselskapet foretok avhør av de brannlidte uten at advokat var til stede, og uten at de avhørte fikk lese igjennom og godkjenne protokollen fra avhøret som ble sendt til politiet.

Hvordan ser justisministeren på en slik fremgangsmåte, og hva vil hun gjøre for å bedre rettssikkerheten for de brannlidte?


Les hele debatten