Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at nesten 50 pst. av lærerstillingene i informatikk i Nord-Norge kan stå ubesatt fra sommeren 1998 pga. at ekspertisen flytter sørover

Datert: 28.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Nord-Norge har nå etter internasjonal standard fremragende informatikkstudier ved flere læresteder. Imidlertid har det blitt et tiltagende problem at den dyktigste ekspertisen på undervisningssiden flytter sørover, og ifølge en fellesuttalelse fra det nordnorske informatikkmiljøet vil nesten 50 prosent av lærerstillingene i informatikk i Nord-Norge stå ubesatt fra sommeren 1998.

Hva vil statsråden foreta seg for å stanse denne utviklingen?


Les hele debatten