Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å opprettholde grendeskolene, da nedleggelsene ikke synes å ha avtatt

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Mange grendeskoler blir lagt ned. Under behandlingen av skolestart for seksåringene ble dette ekstra barnekullet brukt som argument for at nedleggelsen av grendeskolene ville avta, men dette synes ikke å ha skjedd.

Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde grendeskolene?


Les hele debatten