Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Om å følge opp Stortingets vedtak om å tillate bruk av abortpillen ved norske sykehus og legge til rette for et slikt tilbud

Datert: 27.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Under behandlingen av abortmeldingen i Stortinget gikk et flertall inn for å tillate bruk av abortpillen ved norske sykehus.

Vil helseministeren følge opp vedtaket, og legge til rette for at alle de sykehusene som utfører abort gir de kvinnene som ønsker denne metoden et slikt tilbud?


Les hele debatten