Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å hindre at økt privatisering gir redusert ressursutnyttelse av personell og helsemidler, med eksempel i et tilfelle ved Stensby sykehus

Datert: 28.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et oppslag i Dagbladet 13. januar 1998 sa en spesialistlege opp sin stilling ved Stensby sykehus, hvorpå han nå mottar omtrent tilsvarende i honorar og refusjoner for en to dagers arbeidsavtale som han tidligere mottok i lønn for en full arbeidsuke. Offentlige kostnader øker, mens tjenestetilbudet reduseres.

Vil helseministeren ta noe initiativ for å hindre at økt privatisering gir redusert ressursutnyttelse av personell og helsemidler?


Les hele debatten