Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å sørge for at 35 vanskeligstilte ungdommer i to samarbeidsprosjekter mellom sosial-, arbeids- og trygdekontoret i Halden får fullført sine kvalifiseringskurs

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): To samarbeidsprosjekter mellom sosial-, arbeids- og trygdekontoret i Halden for 35 vanskeligstilte ungdommer har fått beskjed fra A-etaten om å avvikle prosjektene i februar på grunn av reduserte midler til tiltak. På grunn av reduserte rammer for 1998 ser det ut til at A-etaten nå ønsker å prioritere de som er lettest å motivere for arbeid. Dette fører til at de som er tyngst ikke får noe tilbud lenger.

Vil statsråden sørge for at disse 35 ungdommene får fullført sine påbegynte kvalifiseringskurs?


Les hele debatten