Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om dekning av trygdebehov for nordmenn som har opparbeidet trygderettigheter i Sverige, men ikke fått syke- og fødselspenger etter å ha flyttet tilbake til Norge

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Det er kjent at flere nordmenn som har bodd og opparbeidet trygderettigheter i Sverige ikke har fått sykepenger og fødselspenger etter at de har flyttet tilbake til Norge.De som er berørt av dette, er kommet i en meget vanskelig økonomisk situasjon fordi heller ikke norske myndigheter har dekket deres trygdebehov.

Hva gjøres fra departementets side for å bringe dette forholdet i orden?


Les hele debatten