Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til sosialministeren

Om igangsetting av reparasjonsarbeidene for bygningsmassen på eiendommen Vensmoen i Saltdal kommune, som bl.a. er påført store stormskader

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Saltdal kommune har gjentatte ganger gjort departementet oppmerksom på det prekære behov for vedlikehold av bygningsmassen på eiendommen Vensmoen. Hovedbygningen er blant annet påført store stormskader. I desember 1997 bevilget Stortinget 1,6 mill. kroner til formålet. Forholdet er nå at bygningene forfaller sterkt mens bruken av bygningene utredes.

Når vil reparasjonsarbeidene bli igangsatt?


Les hele debatten