Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om samarbeidsforholdene ved Politihøgskolen, med utgangspunkt i Liv Finstads anmodning om å få fratre som styremedlem

Datert: 30.01.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I brev av 27. desember 1997 til justisminister Aud-Inger Aure ber Liv Finstad om å få fratre som styremedlem ved Politihøgskolen. Dette blir begrunnet med lav takhøyde ved skolen, og generelle samarbeidsvansker mellom styret og ledelsen ved skolen. Det har også fra annet hold vært stilt spørsmål omkring samarbeidsforholdene ved Politihøgskolen.

Er dette noe justisministeren er kjent med, og hvis svaret er ja, hva vil da justisministeren gjøre for å rette på disse forholdene?


Les hele debatten