Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av Realfagutvalgets anbefalinger om tiltak for innsikt i og forståelse for teknologi, bl.a. teknologi og formgiving som eget skolefag. (Trukket tilbake)

Datert: 06.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Hvordan vil statsråden følge opp Realfagutvalgets anbefalinger om kortsiktige og langsiktige tiltak når det gjelder innsikt i og forståelse for teknologi, der det blant annet foreslås innført teknologi og formgiving som eget fag i skolen?


Les hele debatten