Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om manglende rett til borteboerstipend for elever med et fireårig løp på videregående skole, f.eks. fireårig idrettsfag

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I dag har ikke elever som tar et fireårig løp på videregående skole rett til borteboerstipend det fjerde året. Dette rammer blant annet elever som tar fireårig idrettsfag. I budsjettdebatten før jul lovde Lilletun å se på saken. Like etter jul uttalte Lilletun at nå skulle statsråden rydde opp i denne saken. Det har gått snart en måned, fremdeles er situasjonen uavklart.

Kan statsråden nå gjøre det klart at disse elevene får borteboerstipend?


Les hele debatten