Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å inkludere små lokalsamfunn innenfor bykommunene Tromsø og Bodø i ordningen med ettergivelse av studielån hvis den utvides ut over Nord-Troms og Finnmark

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I ei pressemelding fra statsråden 30. januar 1998 meldes det at Regjeringen vil vurdere å utvide ordningen med ettergivelse av studielån også utenfor Nord-Troms og Finnmark. Byene Tromsø og Bodø skal holdes utenfor, noe som vil ramme små lokalsamfunn som for eksempel Sommarøy og Lakselvbukt i Tromsø eller Kjerringøy i Bodø. Det er fullt mulig å gi disse bygdene samme virkemidler som distriktskommunene.

Vil statsråden ved gjennomføring av eventuelle distriktspolitiske tiltak inkludere distriktene i bykommunene?


Les hele debatten