Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Om å stille helseplanarbeidet i helseregion 1 i bero, i lys av Stortingets vedtak om at Akershus og Oslo skal tilhøre samme helseregion

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Stortingets spørretime 28. januar 1998, sa helseministeren at det kan bli nødvendig å ta opp igjen helseplanarbeidet i helseregion 1, når Stortingets vedtak om at Akershus og Oslo skal tilhøre samme helseregion, gjennomføres. Et helt annet plangrunnlag kan bety helt andre løsninger enn de en nå jobber med. Det kan bety mye bortkastet arbeid i en sak som er vanskelig nok i seg selv.

Ville det ikke være riktig å stille planarbeidet i bero til saken er avklart, og en vet hva en skal planlegge for og med?


Les hele debatten