Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om at man ved et sykehus i Helse Sør forandret diagnosen i den hensikt å skaffe sykehuset bedre inntekter, og hvorfor saken ikke har vært anmeldt til politiet

Datert: 09.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten