Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til utviklingsministeren

Om hvorvidt akutthjelpen til Irak når fram, og det er mer Norge kan bidra med mens krigen ennå pågår

Datert: 09.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten