Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om forslag til endring av pasientrettighetsloven som lovhjemler pasienters rett til behandling ved private klinikker eller ved sykehus i utlandet når den medisinsk begrunnede tidsramme er oversittet

Datert: 09.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten