Muntlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at alle forhold rundt wa Wamwere-saken blir klarlagt, for så å bli fulgt opp med nødvendige tiltak

Datert: 09.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H):


Les hele debatten