Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om statsstøtte til Foreldreforeningen for prematurdøde og dødfødte barn, og om forskningsinnsatsen på området

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Mellom 1500 og 2000 foreldrepar mister årlig et barn i forbindelse med graviditet og fødsel. Omsorgsarbeid for disse er ofte mangelfullt, og forskningsinnsatsen for å forebygge og avdekke årsaksforhold er åpenbart for liten. En landsdekkende interesseforening, Foreldreforeningen for prematurdøde og dødfødte barn, har fått avslag om driftsstøtte.

Vil statsråden ta initiativ til at også denne foreninga får statsstøtte på linje med andre landsdekkende interesseorganisasjoner?


Les hele debatten