Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Om arten av norsk eksport av militært materiell til Tyrkia i 1997, og hvorvidt eksporten er i strid med praksisen Stortinget har lagt opp til

Datert: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge opplysninger i ukeavisen Ny Tid har Norge eksportert militært materiell til Tyrkia for noe over 1 mill. kroner i 1997. Etter det en erfarer skal disse varene være registrert i Statistisk sentralbyrås oversikt under varenummer 9306.900 som omfatter "Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter o.l. krigsmateriell samt deler hertil".

Hva slags militært utstyr har blitt ført ut av Norge og til Tyrkia i 1997, og er denne utføringen i strid med den praksis Stortinget har lagt opp til?


Les hele debatten