Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt energiministeren er enig i at det offentlige bør ha et sterkt eierskap i kraftforsyningen

Datert: 07.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten