Muntlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til nærings- og handelsministeren

Om at det foreligger planer om å omdanne Statkraft til et aksjeselskap, og hvorvidt statsråden vil garantere at han og Høyre i framtida ikke har planer om å selge hele eller deler av selskapet

Datert: 07.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV):


Les hele debatten