Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det finnes noen strategi i denne regjeringen for å sikre et nasjonalt eierskap i kraftsektoren

Datert: 07.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten