Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om næringsministeren har tenkt å gjera noko for å betra rammevilkåra for aluminiumsindustrien, eller nok ein gong sitja som ein passiv tilskodar til at norske industriarbeidsplassar blir flagga ut

Datert: 07.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten