Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til helseministeren

Om at situasjonen ved Regionsykehuset i Tromsø er meget dramatisk pga. helsepersonellmangel, og om å rekruttere personell fra utlandet

Datert: 06.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i Avisa Tromsø 23. januar 1998 er situasjonen ved Regionsykehuset i Tromsø nå meget dramatisk på grunn av mangelen på helsepersonell. Også operasjon på alvorlig syke, som for eksempel kreftpasienter, blir nå utsatt.

På hvilken måte vil helseministeren løse disse problemene, og hvor mye mer alvorlig mener helseministeren at krisen bør bli før Regjeringen setter inn strakstiltak gjennom å rekruttere leger og annet helsepersonell fra utlandet, også utenfor EØS-området?


Les hele debatten