Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om statlig vern og hva som gjøres for å styrke den lokale selvråderetten i kommunal planlegging og forvaltning

Datert: 14.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten