Muntlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om en dramatisk økning i antall omsorgsovertakelser, og tiltak for å møte denne negative utviklingen i barne- og ungdomsvernet, med henvisning til kritikk fra Riksrevisjonen

Datert: 14.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV):


Les hele debatten