Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om at en norsk statsborger født i Chile er nektet å gi blod, ut fra Helsetilsynets retningslinjer for å hindre smitte fra land med annet sykdomsmønster

Datert: 06.02.1998
Fremsatt av: Karin Andersen (SV)
Besvart: 18.02.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En norsk statsborger, født i Chile, er i henhold til et oppslag i avisa Østlendingen 5. februar 1998 nektet å gi blod. Blodbankens begrunnelse er retningslinjer gitt av Statens helsetilsyn, for å hindre ukjent smitte fra land med annet sykdomsmønster. Den aktuelle personen opplever begrensningen som diskriminerende. Testing av blodprodukter har imidlertid gjennomgått kvalitetssikring gjennom årene, som kan endre premissene for en slik begrensning.

Ser helseministeren noen betenkeligheter ved dagens regelverk?


Les hele debatten