Muntlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om kva for strategi statsråden har for å motverke eit dårleg rykte for norsk-arktisk torsk i den internasjonale marknaden pga. at vi set kvoten høgare enn det forskarane anbefaler

Datert: 21.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV):


Les hele debatten