Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om å ta kontakt med pensjonistorganisasjonene for å få en regulering av pensjonene i takt med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig

Datert: 04.06.2003
Besvart: 04.06.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten